สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด,นมโรงเรียน,นมดีมีคุณภาพนมวังน้ำเย็น
   เกี่ยวกับองค์กร
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
     โครงสร้าง/ผู้บริหาร
   ธุรกิจของเรา
     ศูนย์รับน้ำนมดิบ
     โรงงานผลิตอาหารสัตว์
     ร้านค้าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน
     โรงสีข้าว
     โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม
     สถานีบริการน้ำมัน
     ฟาร์มโคนม
     โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมผง
     ครัวโภชนาการและร้านกาแฟ
   แบบฟอร์มสมัครงาน
     นมและผลิตภัณฑ์นม
     อาหารโคนม
     อุปโภค/บริโภค
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 12
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 420,320
24 กรกฎาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม
 

เพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบที่ผลิตได้ให้กับสหกรณ์ ฯ
จึงได้ก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์นมขึ้นเมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2541 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 มูลค่า
การก่อสร้าง
 จำนวน  342  ล้านบาท จำหน่ายนมพร้อมดื่มภายใต้ Brand Name “ นมวังน้ำเย็น “ และ
“ คิวไลฟ์ “ ซึ่งผลิตจากน้ำนมดิบแท้
  100 เปอร์เซ็นต์

โรงงานผลิตภัณฑ์นมแปรรูปของสหกรณ์ เป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ นมแปรรูปที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกดำเนินกิจการด้านผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมแปรรูป ยู.เอช.ที. และพาสเจอร์ไรซ์  ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มแก่วัตถุดิบด้วยการ แปรรูปน้ำนมดิบที่รับซื้อจากสมาชิก เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสู่ตลาด มาตรฐานและการผลิตระดับสากล กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์นมแปรรูป “ตราวังน้ำเย็น” และ “ตราคิวไลฟ์” สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัดได้ให้ความสำคัญ กับการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากลก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และทุกขั้นตอนของการผลิตจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้ มีการติดตามตรวจสอบตัวอย่างสินค้า ตามท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สภาพการตลาดของนมพร้อมดื่ม “ตราวังน้ำเย็น” ในระยะแรกจะผลิตสินค้าให้กับโครงการนม โรงเรียนรวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมพัฒนาชุมชน กรมอนามัย ในจังหวัดต่างๆ ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ในปัจจุบันขยายการผลิตไปใน กลุ่มผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว ทั้งในรูปแบบ ยู.เอช.ที.และพาสเจอร์ไรส์
วางจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

     ติดต่อเรา
Copyright by dairyhub.asia
https://youtu.be/eQQcCl00VRY
Engine by MAKEWEBEASY